Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scandinavianwarehouze.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scandinavianwarehouze.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/scandinavianwarehouze.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
MILJØMÆRKER OG CERTIFICERINGER | SCANDINAVIAN WAREHOUZE ApS

KUNDESERVICE +45 26 80 21 36

MILJØMÆRKER OG CERTIFICERINGER

  /  MILJØMÆRKER OG CERTIFICERINGER
Upmade

En cirkulær økonomi producerer nul affald og forurening ved at designe sig ud af problemerne. Det er et ideal, som UPMADE®-metoden understøtter på en reel og praktisk måde. Traditionel tøjproduktion skaber i gennemsnit 18% tekstilrester. UPMADE®-metoden (den første af sin art i verden) lukker sløjfen ved at anvende upcycling i industriel skala og reducere mængden af ​​tekstilrester. Takket være dette kan de 18% nu vendes fra omkostning til værdi. For at fremme disse mål gør UPMADE® systemet det muligt for mærker og producenter at anvende UPMADE®-metoden og opnå certificering. Dette system giver en rentabel løsning på problemet med tekstilrester ved at få mest muligt ud af alt materiale, skabe yderligere miljøansvarlige produkter, reducere affaldshåndteringsomkostninger og spare vand og energi.

 

GOTS

GOTS er en økologi-certificering, men dækker derudover hele værdikæden fra råmateriale til endeligt slutprodukt. Produkter certificeret med GOTS må kaldes økologiske. GOTS-certificeringen garanterer, at produktet overholder krav til økologisk dyrkning, miljørigtig produktion, krav til arbejdsforhold samt at visse sociale rettigheder er opfyldt.

Varer, der er lavet af økologiske råvarer og som også er certificeret med miljømærker som Svanen eller Blomsten, lever i store træk op til samme kriterier som GOTS-certificerede varer.

Endelig arbejder Fairtrade International (FLO-Cert) på at færdiggøre en standard for Fair Trade bomuld, som kommer til at udvide den nuværende certificering af landbrugsafgrøden bomuld til at sætte standard for hele værdikæden.

 

BCI

Better Cotton Initiative er en non-profit organisation dedikeret til at gøre den globale bomuldsproduktion bedre for de mennesker, der dyrker bomulden og bedre for det miljø, det vokser i. Principperne bag dette initiativ er at forbedre dyrkningen ved at substituere de farligste landbrugskemikalier med mindre skadelige stoffer, omlægge produktionen til vekseldrift og tage initiativer i forhold til både vandforbrug og sociale tiltag m.m.

 

Blomsten

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten.

Certificeringen ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Netop helheden Blomstens styrke. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen når kravene til miljømærkede produkter fastsættes. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænses miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

EU strammer kravene for at skabe bæredygtig udvikling. Kravene til miljømærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Blomstmærkede varer og serviceydelser er derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

For at et produkt kan bære Blomsten, skal produktet igennem en omfattende certificeringsproces hos Miljømærkning Danmark med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de fastsatte krav.

 

Svanen

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.

Svanemærket er et oplagt redskab til at fremme cirkulær økonomi og dermed styrke virksomheders konkurrenceevne, fremme deres ressourceeffektivitet samt bidrage til at skabe nye forretningsmodeller og innovative løsninger. Målet med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter fastsættes. Det sker først og fremmest ud fra følgende seks parametre:

Krav til fornybare, recirkulerede og bæredygtige råvarer

Skrappe kemikaliekrav

Reduceret brug af ressourcer og energi

Kvalitetskrav og levetid

Krav til produktdesign, demontering og reparerbarhed

Krav til optimal affaldshåndtering

 

FSC

Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council. FSC er den eneste globale mærkningsordning til træ, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT-kartellet og fra virksomheder verden over.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. FSC har 10 grundprincipper, som alle FSC-certificeringer verden over bygger på. FSC er den eneste mærkningsordning inden for papir og træ, som på den måde kun har ét sæt regler, der gælder over hele verden.

FSC-mærket findes på produkter af træ og papir, som kan købe med god samvittighed, idet der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

 

Fairtrade

Fairtrade er en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Fairtrade-systemet består af mere end 1,6 millioner bønder og arbejdere. Fairtrade er underlagt kontrol fra en uafhængig virksomhed. Det betyder, at både bønder, arbejdere og virksomheder løbende kontrolleres af en uvildig part.

Miljøbeskyttelse er en central del af Fairtrade. Der arbejdes hele tiden på at forbedre nærmiljøet i de områder, hvor kooperativerne og plantagerne ligger.Det klassiske Fairtrade-mærke sidder på produkter, hvor at alle de ingredienser i produktet, der kan være Fairtrade-certificerede, skal være Fairtrade-certificerede.

Der findes en særlig udgave for bomuld og guld. Mærket sidder på produkter, hvor det udelukkende er bomulden og guldet, som er certificeret og ikke hele produktet.

 

SA 8000

SA8000 er den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed. Standarden bygger på FNs Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen og en række resolutioner fra ILO (International Labour Organisation). SA8000 opstiller 8 kriterier/krav, som virksomhederne skal overholde. Det kræves at virksomhederne ikke benytter børnearbejde, sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og undlader enhver form for diskrimination blandt de ansatte.

 

Woolmark

The Woolmark Company står bag Woolmark symbolet; et symbol der skal sikre, at forbrugerne ved, at der er tale om merinould af højeste kvalitet. Selskabet er ejet af de australske fåreavlere, og Woolmark mærket pryder mere end 5 mia. produkter på verdensplan.

 

ISO 9001

ISO 9001 indeholder en model til et kvalitetsledelsessystem. Modellen fokuserer på effektiviteten af virksomhedens processer, som derved muliggør at opnå ønskede resultater. Standarden fremmer implementeringen af en proces tilgang, som lægger vægt på behov, merværdi, process performance og effektivitet samt en kontinuerlig forbedring gennem objektive målinger. Tidligere versioner af ISO 9001 var skræddersyet til produktionsindustrien og krævede en omfattende systemdokumentation. Den nuværende version er mere generisk og kan anvendes indenfor alle organisationer uanset type, størrelse og leveret produkt.

 

ISO 14001

ISO 14001 er en internationalt anerkendte standard for miljøledelse. Fordelen ved indførelse af denne standard er, at virksomheden kan dokumentere, at produktionen foregår miljømæssigt ansvarligt, og at der løbende søges miljømæssige forbedringer. Standarden beskriver, hvad der kræves for at etablere et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden og dens processer. Elementerne i ISO 14001 handler om, hvordan der bør arbejdes med virksomhedens miljøpolitik, planlægning, drift, kontrol og korrigerende handlinger og opstiller retningslinjer for, hvordan miljøledelsen skal fungere i organisationen.

 

OHSAS 18001

Denne standard for vurdering af arbejdsmiljø specificerer kravene til et arbejdsmiljøledelsessystem med henblik på at gøre det muligt for en organisation at styre sine arbejdsmiljørisici og forbedre sin arbejdsmiljøpræstation. Den angiver dog ikke specifikke præstationskriterier for arbejdsmiljø, og den opstiller heller ingen detaljerede specifikationer for udformningen af et ledelsessystem.

 

DS 49001

DS 49001 er en standard, som danske virksomheder og organisationer kan bruge til at dokumentere deres samfundsmæssige ansvarlighed. Mens ISO 26000 nøjes med at give vejledning i, hvordan man arbejder med samfundsansvar, kan man med DS 49001 dokumentere sin indsats.

DS 49001 er et ledelsessystem, der stiller krav til, hvordan man arbejder systematisk med områder og emner, og hvordan man involverer interessenter i processen. Organisationers ageren i forhold til de specifikke krav i DS 49001 er målbar, og dermed bliver det muligt at opnå certificering efter DS 49001.

 

Sedex

SEDEX er en sikker online database, såvel som et styringsredskab til forsyningskæden, der hjælper virksomheder med at identificere, styre og afbøde etiske risici i globale forsyningskæder. Sedex beskæftiger sig med alle led i forsyningskæden med det formål at sikre forbedringer og konvergens i ansvarlig forretningspraksis. Medlemmerne kan dele og styre oplysninger på fire nøgleområder: Arbejdsstandarder, Sundhed og sikkerhed, Miljø og Forretningsetik. SEDEX medlemmer spænder over 150 lande i mange brancher.

 

BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI) er et førende supply chain management system, der understøtter virksomheder i at overholde og forbedre arbejdsmiljø inden for fabrikker i deres globale forsyningskæde. BSCI gennemfører de principielle internationale arbejdsnormer, der beskytter arbejdstagernes rettigheder som ILO-konventioner og erklæringer, De Forenede Nationers (FN) vejledende principper for arbejdsmiljø og menneskerettigheder, og retningslinjer for multinationale virksomheder givet af OECD.

 

Higg Index

Higg-indekset er The Sustainable Apparel Coalition’s omdrejningspunkt. Det er en pakke af selvvurderingsværktøjer, som giver brands, detailhandlere og fabrikker af alle størrelser på alle stadier i deres bæredygtighedsrejse mulighed for at måle deres miljømæssige og sociale og arbejdsmæssige indvirkninger på omgivelserne og identificere områder til forbedring. Higg-indekset giver et holistisk overblik over bæredygtighedspræstation for et produkt eller firma.

Higg-indekset indeholder flere værktøjer til vurdering af et produkts eller fabriks påvirkning af omgivelserne i alle typer brancher. Ved at indtaste data om deres forretningsområder genererer SAC-medlemmer standardiserede præstationsresultater, der kan deles med nuværende og fremtidige partnere i leverandørkæden over hele verden ved et enkelt klik. Scores er anonymiseret og samles i samme database, hvilket gør det muligt for virksomhederne at bench marke deres resultater inden for branchen og tjener som et stærkt incitament til at stræbe efter større forbedringer og øge niveauet for bæredygtig.